Deel 1: Reductie van CO2-uitstoot is een speerpunt van het kabinet. Waarom?

Het terugdringen van de CO2-uitstoot is noodzakelijk om de opwarming van de aarde zoveel mogelijk tegen te gaan. De Nederlandse overheid zet zich daarvoor in. Ook van het bedrijfsleven worden inspanningen gevraagd. Er zijn diverse maatregelen mogelijk om CO2-neutraal te ondernemen. Van compenseren tot reduceren door duurzaam te investeren.

In het regeerakkoord van 2017 is opgenomen dat Nederland binnen de EU het voortouw neemt om de reductiedoelstelling voor 2030 te verhogen: van 40 naar 55% minder CO2-uitstoot van opzicht van 1990.

Oorzaken klimaatverandering

Klimaatverandering is een feit. Deze wordt mede veroorzaakt door broeikasgassen, zoals CO2. CO2 komt vrij door de verbranding van fossiele brandstoffen. Het broeikaseffect wordt nog eens versterkt doordat er bomen worden gekapt en bossen verdwijnen.

De gevolgen van het broeikaseffect zijn:

 • Opwarming van de aarde
 • Sterk veranderende weersomstandigheden
 • Bedreiging van de natuur, bijvoorbeeld stijgende zeewaterspiegel
 • Bedreiging van de volksgezondheid
 • Voedseltekorten

Volgens sommige cijfers neemt de achteruitgang van ons klimaat schrikbarende vormen aan. Daarom is het cruciaal dat we als mensen onze hand in eigen boezem steken en verantwoordelijkheid nemen voor onze bijdrage aan het versterken van het broeikaseffect.

 CO2-neutraal ondernemen

Niet alleen de Nederlandse overheid, maar ook het bedrijfsleven heeft de verantwoordelijkheid om de CO2-footprint te verlagen. Het Klimaatakkoord is daar een goede stap in. Steeds meer bedrijven kiezen voor klimaatcompensatie en een CO2-neutrale bedrijfsvoering. Dit houdt in dat ze hun CO2-uitstoot proberen te compenseren.

Er vindt dus geen CO2-reductie plaats, maar ze compenseren de eigen uitstoot door op andere plekken in de wereld geld te investeren in duurzame projecten, zoals het aanleggen van windmolenparken, zonne-energieparken en het aanplanten van nieuwe bomen. Er wordt daarom ook wel gesproken over ‘CO2-neutraal ondernemen’. Ook investeren in zonnepanelen op het bedrijfspand is een manier om CO2-neutraal te ondernemen.

CO2-reductie

Er zijn verschillende manieren waarop organisaties de CO2-uitstoot kunnen verminderen:

 • Klimaatcompensatie door als organisatie te investeren in duurzame projecten wereldwijd.
 • Investeren in duurzame energie. Om het klimaatprobleem goed aan te pakken, is het belangrijk de huidige CO2-uitstoot te reduceren. Bijvoorbeeld door duurzame innovaties en het gebruik van zonnepanelen. Vooral voor bedrijfspanden is dat een aantrekkelijke manier om uw CO2-uitstoot te verminderen én kosten te besparen.
 • Duurzaam wagenpark. Energie die nodig is voor vervoer en transport betreft bij de meeste bedrijven een groot aandeel van de totale CO2-uitstoot. We kunnen het zakelijk wegvervoer niet volledig elimineren, maar het kan wel zuiniger zonder dat daar extra kosten of reistijd mee gemoeid zijn. Een manier om de brandstofkosten en CO2-uitstoot van uw wagenpark aanzienlijk te verlagen, is om voertuigen uit te rusten met ECOdrive.
 • Overige manieren waarop uw werknemers op een eenvoudige manier kunnen zorgen voor minder CO2-uitstoot:
  • Rijvaardigheidscursus
  • Groen rijden, groen wagenpark met veel hybride auto’s
  • Intelligente snelheidsadaptie
  • Acceleratie begrenzer
  • Toerenbegrenzer
  • Snelheidsbegrenzer
  • Duurzaam rijgedrag
  • Cruise control
  • Power take-off

Waarom Zonnegilde?

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter

Bent u ook benieuwd hoe u meer winst kunt behalen door te investeren in zonne-energie?

Zonnegilde helpt bedrijven, organisaties en instellingen met het aanvragen van subsidies en projecten op het gebied van zonne-energie: van advies tot uitvoering en nazorg. Alle oplossingen zijn kwalitatief hoogstaand en afgestemd op de specifieke behoeften van de klant.

Wilt u meer informatie ontvangen, of wilt u een afspraak met één van onze adviseurs? Neem contact op via  advies@zonnegilde.nl of 038-7730070.

Blijf op de hoogte!
Ontvang het laatste nieuws over duurzame energie!

Direct naar:

Woningbouw & Renovatie

Woningbouw & Renovatie