Deel 2: Reductie van CO2-uitstoot is een speerpunt van het kabinet. Waar gaan we naar toe?

De Nederlandse overheid heeft bepaald hoeveel en in welk tempo de CO2-uitstoot omlaag moet. De doelen en maatregelen zijn per sector vastgesteld (industrie, elektriciteit, mobiliteit, bouw- en woningsector en land- en tuinbouw). Van het Europees Systeem voor Emissiehandel tot noren voor stookinstallaties en het stimuleren van samenwerking tussen brancheorganisaties, bedrijven en overheden. Voor alle sectoren geldt dat CO2-reductie binnen handbereik ligt door te investeren in zonnepanelen. 

In het Klimaatakkoord is op nationaal en internationaal niveau afgesproken welke maatregelen nodig zijn om de uitstoot van CO2 te verminderen. In de vorige blog zijn we ingegaan op de vraag waarom dat belangrijk is. Nu vertellen we graag meer over wat van u als ondernemer wordt verwacht en wat u precies kunt doen.

Maatregelen tegen uitstoot broeikasgassen

De Rijksoverheid heeft met het Klimaatakkoord maatregelen getroffen om broeikasgassen te verminderen. Enerzijds wordt beschreven dat grote bedrijven rechten hebben om CO2, het belangrijkste broeikasgas, uit te stoten. Ook zijn bedrijven verplicht om hun installaties te controleren op lekkages.

Daarbij wil de overheid extra maatregelen treffen om de CO2-uitstoot te verminderen. In het regeerakkoord van 2017 waren al extra afspraken gemaakt om het beoogde Nederlandse klimaatakkoord te realiseren: 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 (ten opzichte van 1990) en 95% minder in 2050.

Bedrijven die vandaag nog willen beginnen met het verminderen van hun CO2-uitstoot, kunnen investeren in zonnepanelen op hun bedrijfspand.

CO2-vermindering in verschillende sectoren

De maatregelen die de Nederlandse overheid heeft beschreven, gelden voor de volgende sectoren:

 • Industrie
 • Elektriciteit
 • Verkeer- en goederenvervoer
 • Bouw- en woningsector
 • Land- en tuinbouw (en landgebruik)

In al deze sectoren ligt vermindering van CO2-uitstoot binnen handbereik door te investeren in zonnepanelen.

Specifiek maatregelen voor CO2-reductie

Een greep uit de maatregelen die organisaties kunnen nemen voor de reductie van hun CO2-uitstoot:

 • Grote organisaties moeten, volgens het Europees Systeem van rechten voor CO2 uitstoot, betalen voor de uitstoot van CO2. Grote bedrijven in de industriële sector, maar ook grote organisaties in de energie- en luchtvaartsector met veel CO2-uitstoot, krijgen hiervoor bepaalde rechten. Deze rechten kunnen zij onderling binnen de Europese Unie kopen en verkopen, volgens het Europees Systeem voor Emissiehandel (ETS). Met deze maatregelen wordt ervoor gezorgd dat grote, industriële bedrijven in 2020 21% minder CO2 uitstoten dan in 2005.
 • Investeren in duurzame energie. Het is voor bedrijven nu nóg aantrekkelijker om te investeren in duurzame energie. Zo ontvangen ze subsidies voor investeringen in zonnepanelen via de Stimulering Duurzame Energie (SDE+) regeling.
 • Organisaties met stookinstallaties mogen niet meer dan een bepaalde hoeveelheid CO2 en andere schadelijke broeikasgassen uitstoten. Hiervoor zijn maximale waarden opgesteld en bedrijven moeten hun stookinstallaties hierop regelmatig controleren.
 • Samenwerking tussen brancheorganisaties, bedrijven en overheden. Zo zijn maatregelen opgesteld om de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteit te reguleren. Ruim 1.000 bedrijven uit 37 verschillende sectoren werken samen aan CO2-reductie volgens een Meerjarenafspraken Energie Efficiëntie (MJA3/MEE) en het Energieakkoord voor duurzame groei.

  Voorbeelden van de maatregelen voor CO2-reductie zijn:

  • gebruik maken van efficiënte aandrijvingen voor installaties. Zelfs wanneer hierbij de bestaande technologieën worden gebruikt, kan al zo’n 20 tot 30% aan energie worden bespaard
  • het isoleren van leidingen en slangen
  • het benutten van restwarmte uit productieprocessen met industriële warmtepompen
  • omschakelen naar duurzame vormen van energie, zoals wind- en zonne-energie

 

Waarom Zonnegilde?

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter

Bent u ook benieuwd hoe u meer winst kunt behalen door te investeren in zonne-energie?

Zonnegilde helpt bedrijven, organisaties en instellingen met het aanvragen van subsidies en projecten op het gebied van zonne-energie: van advies tot uitvoering en nazorg. Alle oplossingen zijn kwalitatief hoogstaand en afgestemd op de specifieke behoeften van de klant.

Wilt u meer informatie ontvangen, of wilt u een afspraak met één van onze adviseurs? Neem contact op via  advies@zonnegilde.nl of 038-7730070.

Blijf op de hoogte!
Ontvang het laatste nieuws over duurzame energie!

Direct naar:

Woningbouw & Renovatie

Woningbouw & Renovatie