RWZI Kampen

Zonnegilde realiseert in thuisstad Kampen PV-installatie op RWZI van WDODelta

RWZI Kampen

2268

geplaatste panelen

1032000

Wp vermogen installatie

Over het project

Zonnegilde heeft een PV-installatie in bedrijf gesteld op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Kampen van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Het gaat om een veldsysteem met 2.268 panelen. Met een vermogen van 455 WP per stuk. Dat maakt het totale vermogen van de installatie 1.032 kWp.

Energieneutraal

De rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Oslokade in Kampen is één van de rwzi-locaties die Zonnegilde in opdracht van WDODelta voorziet van zonnepanelen. De raamovereenkomst daarvoor werd Zonnegilde in 2020 gegund na een openbare aanbesteding. Zonnegilde verzorgt de engineering, levering en installatie van zonnepanelen op rwzi-locaties van het waterschap.

WDODelta wil in 2025 energieneutraal werken. Daarom gebruikt het waterschap zoveel mogelijk zon-, wind- en waterkracht. De eigen terreinen bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn uitermate geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. De opgewekte stroom wordt grotendeels direct gebruikt door de rwzi’s zelf. De rest wordt zoveel mogelijk teruggeleverd aan het openbaar net. Naast het plaatsen van zonnepanelen heeft WDODelta ook plannen voor het bouwen van een windturbine op het terrein van de rwzi Kampen.

Smart Energy Hub

Rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen in de toekomst dienst doen als Smart Energy Hub. Hierdoor is lokaal een aanzienlijke ontlasting van het elektriciteitsnet mogelijk. Dat blijkt uit een onderzoek door Pondera Consult in opdracht van de Unie van Waterschappen. De rwzi in Kampen werd daarvoor als voorbeeld bestudeerd.

Het zou betekenen dat de installatie niet alleen door de productie van duurzame elektriciteit bijdraagt aan de energietransitie, maar ook als knooppunt in het energiesysteem: verschillende energiedragers komen daar samen en er is afstemming tussen vraag en aanbod met de lokale omgeving mogelijk, plus opslag en conversie, aldus de Unie van Waterschappen.

Dat zou helpen bij het oplossen van een belangrijke belemmering voor de energietransitie: de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet. Zonnegilde is trots daaraan een bijdrage te leveren. De Unie van Waterschappen ziet kansen om de 325 rioolwaterzuiveringen in Nederland in te zetten als Smart Energy Hubs aangezien daar diverse energiestromen bij elkaar komen. Voor de rwzi in Kampen onderzocht Pondera of er groene waterstof geproduceerd kan worden. Het antwoord luidde positief. Om die reden is het waterschap inmiddels begonnen met het verkennen van de mogelijkheden hiervoor.

Impressie

Blijf op de hoogte!
Ontvang het laatste nieuws over duurzame energie!

Direct naar:

Woningbouw & Renovatie

Woningbouw & Renovatie