Nieuwsbrief april 2020

“Energiek gaan we door”

Aan energie geen gebrek bij onze medewerkers. Ook nu corona en de maatregelen tegen de verspreiding ervan het dagelijks leven beïnvloeden, zijn we bij Zonnegilde op alle fronten actief. Om mooie, nieuwe projecten aan te vragen, voor te bereiden en uit te voeren. Zo blijven we werken aan onze missie om klanten te helpen met verduurzaming. Samen staan we sterk. Vooral nu!

Nieuwe subsidie SDE++ richt zich op CO2-reductie

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed. De regeling beperkt zich niet meer tot duurzame energieproductie, maar gaat zich richten op CO2-reductie.

Dat schrijft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin schetst hij de hoofdlijnen van de vernieuwde regeling: Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). Die is bedoeld om op een kosteneffectieve manier bij te dragen aan het bereiken van een emissiereductie van 49 procent in 2030.

Net als de huidige SDE+ zal de SDE++ technieken stimuleren door de onrendabele top te vergoeden. Het verschil is dat technieken voortaan concurreren op basis van ‘vermeden CO2’ (en andere broeikasgassen) in plaats van ‘opgewekte duurzame energie’. Als voorbeeld noemt het ministerie een windmolen die duurzame energie produceert, afgezet tegen energieproductie uit fossiele brandstof, waarbij wel CO2 vrijkomt.

Uitgelicht project: Waterville Investments

Waterville Investments B.V.(Zevenaar) compenseert met 3,884 panelen zo’n 600 ton CO2 (!). Ter vergelijking: 50 bomen moeten een jaar groeien om 1 ton CO2-uitstoot te verwerken. Dank voor de prettige samenwerking Encon, Wattkraft en PVO International.

Uitgelicht project: Slibverwerking Noord-Brabant (SNB)

Slibverwerking Noord-Brabant werkt dankzij Zonnegilde nóg duurzamer. “We hebben als doel onze bedrijfsvoering energieneutraal te maken.” Martin L’Annee de Betrancourt is duidelijk over de reden waarom Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) heeft geïnvesteerd in zonnepanelen. De bedrijfsleider is enthousiast over de bijdrage die de recent opgeleverde PV-installatie aan die doelstelling levert.

Zonnegilde realiseerde 7.672 zonnepanelen op het terrein in Moerdijk. De elektriciteitsopbrengst is naar verwachting 2,2 miljoen kWh per jaar. Dat staat gelijk aan hetjaarverbruik van ongeveer 660 huishoudens. Voor SNB betekent het een belangrijke verbetering voor het bedrijfsproces: duurzame slibverwerking.

Bijdrage aan een beter milieu

SNB heeft vijf waterschappen als aandeelhouder. De organisatie vervult een belangrijke rol in de afvalwaterketen. Het verwerkt zuiveringsslib met maximale terugwinning van energie en grondstoffen. Dat gebeurt met minimale emissies.

“De opwekking van elektriciteit met behulp van de zon draagt bij aan een beter milieu”, legt Martin L’Annee de Betrancourt de keuze voor de PV-installatie uit. “Uiteindelijk zorgt het ook voor minder kosten.” Hij wijst er ook op dat de inzet op het gebied van groene stroom goed is voor het imago van SNB.

Op tijd opgeleverd

Het project werd aan Zonnegilde gegund omdat dat bedrijf het in de selectieprocedure het beste bij SNB bleek te passen, vertelt Martin L’Annee de Betrancourt. Dat werd tijdens het traject ook bewezen. “Het is in zo’n geval zaak een contract op te stellen dat voor beide partijen aanvaardbaar is. Hiervoor heeft SNB een advocatenkantoor ingeschakeld.”

“Er was zowel Zonnegilde als ons veel aan gelegen om het project op tijd op te leveren. Zodoende konden we al vroeg een gedeelte van de zonuren benutten. Daarvoor zijn in overleg al vooraf, zonder dat het contract nog getekend was, een aantal acties uitgezet. Dat pakte goed uit.”

Personeel

Werken bij Zonnegilde is werken aan een duurzame toekomst en aan een waardevolle carrière. Met volop kansen om mee te groeien met het bedrijf en de activiteiten.

Wij zijn op zoek naar een Monteur PV-installaties (leerling) die ons team komt versterken. Lees  hier meer over onze vacature.

Waarom Zonnegilde?

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter

Bent u ook benieuwd hoe u meer winst kunt behalen door te investeren in zonne-energie?

Zonnegilde helpt bedrijven, organisaties en instellingen met het aanvragen van subsidies en projecten op het gebied van zonne-energie: van advies tot uitvoering en nazorg. Alle oplossingen zijn kwalitatief hoogstaand en afgestemd op de specifieke behoeften van de klant.

Wilt u meer informatie ontvangen, of wilt u een afspraak met één van onze adviseurs? Neem contact op via  advies@zonnegilde.nl of 038-7730070.

Blijf op de hoogte!
Ontvang het laatste nieuws over duurzame energie!

Direct naar:

Woningbouw & Renovatie

Woningbouw & Renovatie