Scope 12 keuring

Dan weet u dat het goed zit

Voor de inspectie van zonnestroominstallaties is de Scope 12 keuring de standaard in Nederland. Zonnegilde bouwt alle PV-installaties volgens de Scope 12 richtlijnen, Zonnegilde is een gecertificeerd scope 12 bedrijf; dit houdt in dat Zonnegilde alle PV installaties keurt volgens de SCIOS Scope 12 richtlijnen. We mogen bestaande PV-installaties keuren,. Met Scope 12 heeft u de garantie dat de PV-installatie voldoet aan de eisen van banken en verzekeraars. 

Met Scope 12 heeft u de garantie dat de PV-installatie voldoet aan de eisen.

Direct contact?

Onafhankelijke keuring zonnepanelen

De Scope 12 keuring is in 2020 op initiatief van het Verbond van Verzekeraars en de brancheorganisaties Holland Solar, iKeur en Techniek Nederland ingevoerd. Daarmee wordt voor de markt inzichtelijk welke partijen kwaliteit en veiligheid leveren. De opleveringskeuring zonnepanelen is vooral gericht op de kwaliteit van de aanleg: voldoet de PV-installatie aan de geldende normen en de instructies van de fabrikant? Steeds meer verzekeraars eisen voor PV-installaties een Scope 12 inspectierapport.

Inspectie zonnepanelen

De zonnepanelen inspectie is met name bedoeld voor grotere PV-installaties. De Scope 12 richtlijnen zijn van toepassing op alle soorten opstellingen: op daken, op grondgebonden locaties en op water. De zonnepanelenkeuring is niet alleen inzetbaar voor de grotere zakelijke PV-installaties maar ook voor nieuwbouw- en renovatieprojecten op de woningmarkt.

Ook voor bestaande PV-installaties

Zonnegilde hanteert de Scope 12 voor zonnepaneelinstallaties gedurende het gehele bedrijfsproces. Dus zowel bij de oplevering van nieuwe PV-installaties en bij periodieke inspecties van bestaande PV-installaties. Aansluitend op zo’n periodieke inspectie kunnen we de eigenaar of exploitant een op maat gemaakt service- en onderhoudscontact aanbieden.

Zonnegilde mag als Certificaathouder Scope 12 ook de technische controle van de zonnepanelen bij PV-installaties van collega’s uitvoeren. Dankzij de Scope 12 richtlijnen weet u dan exact wat de staat van uw PV-installatie is en of er reparaties dan wel aanpassingen nodig zijn.”

Wilt u zeker weten dat uw PV-installatie aan de eisen voldoet en veilig is?

Vraag een Scope12 inspectie aan en bel (038) 820 04 21

Vraag direct een Scope12 inspectie aan!


Situatieschets

Direct naar:

Woningbouw & Renovatie

Woningbouw & Renovatie